PAPIER EN KA​RTON

Papier kent een enorme verscheidenheid aan toepassingen. Wanneer het gaat om kwaliteit van papier dan speelt “vochtmeting” een belangrijke rol. De grootte/omvang van vochthomogeniteit in papierbanen kan er mede voor zorgdragen dat het productieproces en de verwerking soepel verlopen. Is de vochthomogeniteit inconsistent dan kunnen er problemen ontstaan in het productieproces of bij papierverwerking. Maar​ er zijn meer op papier betrekking hebbende toepassingen die vochtmeting vereisen, denk bijvoorbeeld aan de controle van het vochtgehalte van lijmen bij de productie van plakfolie, controle op drogen van de afdrukkleur, of toezicht op vocht in karton voor verpakking.

MC- 60C PA

Vochtdetector voor papier en karton

De MC-60CPA is nauwkeurig, betrouwbaar en eenvoudig te gebruiken v o or snelle en niet-beschadigende be paling van het vochtgehalte van papier en karton op rollen of stapels. D oor de sensor tegen het papier te drukken, wordt binnen enkele secon​den het vochtgehalte weergegeven. De MC-60CPA kan worden gebruikt bij de productie, in s pectie controle en verdere behandeling van papiersoorten. De keuze met materiaalcode maakt metingen nauwkeuriger. Er zijn 5 selecteerbare materiaalcodes voor papier.